Personvern

Eastern Travel & Tours verner om dine personopplysningene og håndterer all behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. I denne personvernerklæringen ønsker vi derfor å beskrive hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer informasjonen din på en transparent måte, samt hvordan du får tilgang til og oppdaterer personopplysningene dine hos oss.

Hva er en personopplysning og personvernansvarlig?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person i live, f.eks. navn, personnummer, postadresse, telefonnummer eller e-postadresse. En personvernansvarlig er aktøren som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger.

Personvernansvar

Eastern Travel & Tours (orgnr: 986 354 476) er personvernansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi samler inn fra deg.

Formål og type informasjon

Vi henter inn opplysninger fra deg som bruker for å kunne gi deg de tjenester vi tilbyr. Dreier det seg om nyhetsbrev er det din e-post vi trenger for å sende deg relevant informasjon. Ber du om et tilbud fra oss vil det være kontaktinformasjon og navn på reisende. Dersom tilbudet blir en bestilling hentes det i noen tilfeller informasjon om pass dersom vi også skal bistå med visum eller det kreves denne informasjonen til flyselskaper som benyttes (dette avhenger av reisemål og gjeldende regelverk, for eksempel USA).

Hvorfor trenger vi informasjon fra deg?

Det meste av opplysninger hentes av oss ved en inngåelse av avtale, der du som kunde bestiller en reise eller ønsker et tilbud på en reise. Dette gjelder ikke nyhetsbrev hvor du som bruker selv registrerer deg som mottaker for denne tjenesten.

All informasjon er gitt frivillig av deg som bruker enten via telefon, e-post eller på skjemaer på vår nettside. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre.

Utleveres opplysningene til andre?

Den informasjon vi får av deg som kunde brukes kun til det som er nødvendig for oss, men i noen tilfeller vil den bli delt med andre. Navn og kontaktopplysninger legges inn i alle bestillinger på fly som er påkrevd av flyselskapene og må gjøres tilgjengelig for dem. Dine opplysninger finnes også i bestillingssystemet til Amadeus Scandinavia så lenge din ordre er aktiv og slettes cirka 2 uker etter avsluttet reise. Det samme gjelder også når det bestilles hotell eller landarrangement gjennom underleverandør eller direkte hos hotellet. Her er det også navn og i noen tilfeller kontaktinformasjon som mobil som blir utlevert. I tilfeller hvor underleverandør ordner visum eller flybilletter på reisemålet må også passopplysninger oversendes til leverandør.

Sletting og lagring

Informasjon som hentes inn fra deg som kunde eller bruker lagres primært i vårt CRM system. Sletting av kontaktinformasjon og reiseinformasjon blir gjort etter 5 år fra reisen er avsluttet. Passopplysninger blir slettet automatisk etter hjemkomst, om ikke annet er avtalt.

Personvern

Vi er innforstått med hvor viktig det er å beskytte og håndtere personopplysningene dine. Vi iverksetter egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tap, uautorisert tilgang, bruk, endring eller sletting. Vi jobber kontinuerlig med ”innebygd personvern og personvern som standard”, evaluerer løpende risikoen ved gjeldende personvernsbehandling og iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere risiko. De ansatte mottar løpende opplæring i personvernspørsmål og har også fått strenge instruksjoner om å behandle alle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlov.

Rettigheter

Som bruker eller kunde har du rett til å kreve innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve å få endret opplysninger, eller å få slettet de opplysninger vi har om deg. Gjelder det nyhetsbrev gjøres dette av brukeren selv, avmelding gjør også at e-post slettes. Merk at sletting av deg som kunde kan i sin helhet først skje etter 5 år etter fakturautstedelse da denne må beholdes etter Bokføringsloven. Alle andre opplysninger kan slettes etter forespørsel umiddelbart etter hjemkomst.

Sikkerhet

Dine opplysninger sikres på best mulig måte ved at vi har fokus på datasikkerhet og gjennom gode rutiner hos våre ansatte. Tilgangskontroll, logging, sletting av unødig informasjon og bruk av eksterne partnere på nettverksikkerhet nevnes som viktige tiltak i bedriften.

Det blir inngått avtaler om databehandling med alle våre leverandører som ved enkelte anledninger kan bli gitt tilgang til våre IT-systemer.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 32 26 86 70
E-post: post@eastern.no

Eastern Travel & Tours
Tollbugata 59
3044 Drammen

Hvis du mener at vi eller andre selskaper behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende personvernlov, kan du henvende deg til Datatilsynet.